Kundens historie

Digital omstilling i Dragør Kommune med Kaunt

Intro

I 2019 påbegyndte Dragør Kommune sin digitale omstilling i forhold til håndteringen af leverandørfakturaer i samarbejde med Kaunt. Kaunt-løsningen, der er baseret på kløgtig anvendelse af kunstig intelligens, var lige svaret på Dragør Kommunes ambitioner om at blive mere digital og frigive tid og ressourcer.

Udfordring

Besparelser, effektivisering og optimering er på alle kommuners dagsorden. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er formatet. Formatet for besparelser, effektivisering og optimering kan nemlig komme i mange former. I Dragør Kommune fik den tidligere økonomiskabschef, Morten Højberg Vestergaard, sammen med nuværende leder af økonomiafdelingen, Bjarne Schultz Jensen, og resten af teamet en god ide. Sammen besluttede de at undersøge, om nyere teknologi, såsom kunstig intelligens, kunne være løsningen på noget af udfordringen. Teamet indledte en afsøgning af forskellige udbydere af netop automatisk bogføring. Efter en grundig afdækning af markedet for mulige løsninger faldt valget på Kaunt. Dragør Kommune har efterfølgende i udvalgte processer ladet Kaunt være ansvarlig for automatisk fakturabehandling, og det er et vigtigt skridt mod kommunens digitale omstilling.

Løsning

Katrine Wulf Jensen, økonomikonsulent i Dragør Kommune, udtaler:

 

”Den digitale rejse er en omfattende rejse at påbegynde, og det har selvfølgelig krævet en vis grad af omstilling for os at blive klar til at udnytte Kaunt’s fulde potentiale. Det er stadig nyt for mig, men selve brugergrænsefladen i Kaunt er i sig selv både overskuelig og brugervenlig.”

 

I 2020 begyndte Dragør Kommune for alvor at kunne høste frugterne af samarbejdet med kaunt. På nuværende tidspunkt er det særligt dagtilbudsområdet, som nyder godt at den digitale omstilling, kommunen gennemgår. Implementeringen af Kaunt’s løsning til automatisk bogføring har givet lederen af daginstitutionen Køjevænget mere tid til kerneopgaverne, nu hvor ”robotten” Kaunt klarer den daglige håndtering af fakturaerne. For Køjevænget har anvendelsen af automatisk bogføring skabt mere overskud, mere tid og et generelt bedre overblik over bogholderiet.

 

Jette Rohardt Sommer, leder af Køjevænget, udtaler om sin oplevelse med Kaunt:

 

”Som udgangspunkt er det tidsbesparende og en arbejdsbyrde, som er taget fra ens skuldre. I hverdagens travlhed har jeg hurtigt glemt, hvor meget tid jeg brugte på at finde de rigtige konteringsnumre frem. Samtidig oplever jeg også noget glædeligt ved at åbne min computer for at betale regninger, da der nu kun er få bilag, jeg skal forholde mig til, hvor jeg tidligere kunne opleve det som en sur pligt.”

 

Dragør Kommune forstår, at kunstig intelligens som Kaunt ikke er en besværlig størrelse at arbejde med. Tværtimod er det et konkret værktøj, som kan give besparelser og samtidig skabe bedre arbejdsvilkår for kommunens medarbejdere. Og deres digitale rejse er først kun lige begyndt.

 

”Vi er af den helt klare overbevisning, at løsningen fra Kaunt kan bidrage til besparelser for vores kommune, så snart den bliver en del af vores vanlige drift. Generelt ser vi store muligheder for at kunne effektivisere gennem teknologi fremadrettet. Kaunt er første skridt på en længere og mere omfattende teknologisk rejse for os.”

Bjarne Schultz Jensen,  leder af økonomiafdelingen – Dragør Kommune.

I starten af oktober vedtog Kommunalbestyrelsen i Dragør budgettet for 2021 – 2024, hvori videre implementering af automatisk bogføring på andre af kommunes områder indgår. Hos Kaunt ser vi frem til at udrulle løsningen yderligere i samarbejde med Dragør kommune.

At Kaunt, we are excited to continue our collaboration with Dragør municipality, and helping them to use our solution to its fullest potential.

Perspektiver

Digitaliseringen er i høj grad med til at sætte en ny dagsorden for kommunale arbejdsgange, og udviklingen forventes at fortsætte, så en digital omstilling af din kommune er stort set uundgåelig. Du kan sikre, at din kommune ligesom Dragør Kommune bliver bedre rustet til en digital fremtid ved at anvende løsninger fra Kaunt, som stensikkert er gode værktøjer at have med i bagagen.

Nysgerrig?

Tag fat i os  på 70 60 21 02 eller optimize@kaunt.com Vi tilbyder en uforpligtende præsentation af mulighederne online – men kigger også gerne forbi til en snak over en kop kaffe!

Book en demo

Udfyld felterne nedenfor og en af vores eksperter vil kontakte dig, og vise dig hvordan dine bogføringsprocesser kan automatiseres.