Blog post

Kaunts Momsreview – færdigt arbejde fra start til slut

Selvom momsrefusionssystemet ER kompliceret, så er der hjælp at hente med AI-baserede konteringsalgoritmer. Kaunt, der har markedets mest avancerede løsning til automatisk fakturabehandling, har indhentet mønstermæssig læring fra den historiske konteringsadfærd i mere end 25 danske kommuner, har naturligvis læst reglerne i momsrefusionssystemet og er blevet trænet en-til-en af førende bogførings- og momseksperter fra PwC. Med Kaunt som styrmand for bogføringen sikres det, at kvaliteten af jeres bogføring forbedres markant i morgen.  

Komplicerede momsregler

Når kommuner og regioner skal have løst en opgave, står valget i visse tilfælde mellem at løse opgaven selv eller købe assistance hos private leverandører. For at sikre at private leverandører ikke bliver fravalgt alene på grund af prisen, har man oprettet statens momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Ordningen er beskrevet i momsrefusionsbekendtgørelsen, og det må siges, at den ikke vurderes egnet som hyggelæsning for andre end fageksperter på området.  

Bogføringsfejl opstår naturligt

Forudsætningen for at modtage penge fra statens momsrefusionspulje er, at kommunens og regionens udgifter bogføres korrekt i økonomisystemet. Sker dette ikke fra begyndelsen, kræver det et større detektivarbejde at finde fejlene efterfølgende. Bogføringsarbejdet i en typisk dansk kommune foretages i stort omfang af fageksperter, f.eks. en pædagogisk leder på en daginstitution eller en administrativ leder på et ældrecenter. Hverken den pædagogiske eller administrative leder har forudsætningerne for at forstå det komplicerede lovstof knyttet til momsrefusionsordningen. Derfor opstår bogføringsfejl helt naturligt og næsten forventeligt.  

Kaunt og PwC rydder op i fortiden

Når Kaunt kan regne ud, hvad der er rigtigt at gøre i morgen, kan systemet naturligvis også finde de historiske bogføringsfejl. Og det er kernen i Kaunts løsning, Momsreview. Vi scanner 5 års historisk data, træner en bogføringsmodel, bruger vores læring fra over 25 offentlige kunder og finder alle de historiske posteringer, der sandsynligvis indeholder fejl. Derefter udvides ”undringslisten” med alle posteringer hørende til de områder, hvor PwC’s momseksperter erfaringsmæssigt ved, at systematiske fejl typisk opstår. Afslutningsvist foretager PwC oprydning og kvalitetssikring, kontrollerer originalbilag og opsummerer resultatet. 

Algoritmer møder eksperter

Når algoritmer møder eksperter, forenes det bedste fra to verdener. Algoritmerne ser mønstre, kan luge ud i store mængder af data og pege på områder, der er interessante. Eksperterne kender lovstoffet, den korrekte tolkning af dette og har erfaring med de områder, hvor stort set alle begår fejl. Tilsammen er algoritmer og eksperter et vinderhold. Det kan også komme dig til gode.  

Færdigt arbejde – all inclusive

Kaunts løsning, Momsreview, løser hele opgaven. Vi står for fremskaffelse af data (omkostningsfrit), indlæsning, bearbejdning og analyse af data – både ved hjælp af algoritmer og med ekspertbistand fra PwC. Vi opsummerer resultatet af analysen og klargør det materiale, I skal bruge til både de nødvendige omposteringer i jeres økonomisystem, afrapportering til jeres egen revisor og til indrapportering til Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med indhentning af momsrefusioner. Ingen uventede udgifter, ingen brug af interne ressourcer, intet behov for dobbeltkontrol af vores arbejde, da dette allerede er blevet tjekket af PwC.  

Vi har gjort det før

Og mere end én gang. Med Kaunts løsning, Momsreview, har vi allerede hjulpet over 20 offentlige myndigheder i Danmark. I hvert tilfælde er fejl blevet korrigeret og momsrefusioner bragt med hjem – både til gavn for offentligheden og for myndighedernes budget. Med andre ord: Vi ved, hvad vi gør, og vi har igen og igen bevist, at vi skaber unikke resultater. 

Vil du vide mere?

Tag fat i os påoptimize@kaunt.com Vi tilbyder en uforpligtende præsentation af mulighederne online – men kigger også gerne forbi til en snak over en kop kaffe! 

Request a demo

Fill out the form and one of our experts will contact you and show you how your accounting practices can be automated in an intelligent way.

Book en demo

Udfyld felterne nedenfor og en af vores eksperter vil kontakte dig, og vise dig hvordan dine bogføringsprocesser kan automatiseres.